Diplomski ispit za studenticu Mariju Šimić, Molekularna biologija, održat će se 27.02.2024. u 10:00 sati (Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a).

Naslov teme diplomskog zadatka:Ekspresijski profili gena rac1A, rac1B i rac1C u jednostrukim  i dvostrukim  rac1  mutantima amebe  Dictyostelium discoideum

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Petra Korać, predsjednica
  2. Biljana Balen, član
  3. Inga Urlić, član

Petra Peharec Štefanić, zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti