Obrana diplomskog zadatka za studenticu Mirtu Žagar, Molekularna biologija, održat će se 23.02.2024. u 10:00 sati u dvorani ZMB SEMINAR, Horvatovac 102a.

Naslov teme diplomskog zadatka: Utjecaj točkastih mutacija u genu antiCas i proteina HtpG na aktivnost sustava CRISPR-Cas u bakteriji Escherichia coli

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Ivana Ivančić Baće, predsjednica
  2. Tomislav Ivanković, član
  3. Nenad Malenica, član

Petra Peharec Štefanić, zamjenik

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti