Obrana diplomskog zadatka za studenticu Karolinu Pipinić, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 22.02.2024. u 14:00 sati u Predavaonici P3, soba 213, Ravnice 48, Kraš.

Naslov teme diplomskog zadatka: Genetske i populacijske značajke potočnog raka Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) u špilji Sušik

 

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Sandra Hudina, predsjednica
  2. Ivana Maguire, član
  3. Zoran Marčić, član

Jasna Lajtner, zamjenik

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti