Diplomski ispit za studenticu Elizu Fućak, Molekularna biologija, održat će se 28.02.2024. u 10:00 sati (Predavaona 8P3, Botanički vrt).

Naslov teme diplomskog zadatka: Fitokemijski sastav i antioksidacijski kapacitet vodenih ekstrakata klijanaca brokule (Brassica oleracea L. convar. botrytis var. cymosa) uzgojenih pri visokoj temperaturi

 

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Ivana Šola, predsjednica
  2. Antun Alegro, član
  3. Ana  Previšić, član

Tomislav Ivanković, zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti