Obrana diplomskog zadatka za studenticu Anu Sever, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 27.02.2024. u 11:00 sati u dvorani ZMB SEMINAR, Horvatovac 102a.

Naslov teme diplomskog zadatka Promjena ekspresije metionin sulfoksid reduktaze B3 u uzorcima bubrega štakora u ovisnosti o dobi i spolu

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Domagoj Đikić, predsjednik
  2. Duje Lisičić, član
  3. Dubravka Hranilović, član

Marija Ivković, zamjenik

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti