Obrana diplomskog zadatka za studenticu Lanu Jakopec, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 27.02.2024. u 13:00 sati u dvorani ZMB SEMINAR, Horvatovac 102a.

Naslov teme diplomskog zadatka Uloga inhibicijskih receptora LAG-3, TIM-3 i PD-1 u patogenezi hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Silvija Černi, predsjednica
  2. Petra Peharec Štefanić, član
  3. Tomislav Ivanković, član

Domagoj Đikić, zamjenik

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti