Obrana diplomskog zadatka za studenta Matija Vodopija, Eksperimentalna biologija/Zoologija, održat će se 26.02.2024. u 12:00 sati u Predavaonica P3, soba 213, Ravnice 48, Kraš.

Naslov teme diplomskog zadatkaUsporedba aktivnosti crvenokljune čigre (Sterna hirundo) tijekom gniježđenja  na slatkovodnim i morskim staništima

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Jelena Kralj, predsjednica
  2. Ivana Maguire, član
  3. Duje Lisičić, član

Sandra Hudina, zamjenik

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti