Diplomski ispit za studenticu Marinelu Jelinčić Korčulanin, Molekularna biologija, održat će se 27.02.2024. u 14:00 sati u Seminaru ZMB-a, Horvatovac 102a.

Naslov teme diplomskog zadatka Ekspresija markera autofagije HSC70, LC3B, LAMP2A, GRP78 i mTOR kod miševa bez gena St8sia1

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Petra Korać, predsjednica
  2. Petra Peharec Štefanić, član
  3. Inga Urlić, član

Maja Matulić, zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti