Diplomski ispit za studenticu Ivanu Listeš, Molekularna biologija, održat će se 28.02.2024. u 15:00 sati (Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a).

Naslov teme diplomskog zadatka: Usporedba kvantifikacije DNA virusa Epstein-Barr primjenom  dvaju testova  lančane  reakcije polimerazom  u  stvarnom  vremenu

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Snježana Židovec Lepej, predsjednica
  2. Petra Korać, član
  3. Maja Matulić, član

Sandra  Hudina,  zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti