Diplomski ispit za studenticu Zoricu Barth, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 27.02.2024. u 09:00 sati (Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a).

Naslov teme diplomskog zadatka: Ekspresija vimentina pri epitelno-mezenhimalnoj pretvorbi u nefrotoksičnosti izazvanoj cisplatinom u štakora soja Wistar

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Domagoj Đikić, predsjednik
  2. Nada Oršolić, član
  3. Ivana Šola, član

Dubravka Hranilović, zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti