Diplomski ispit za studenta Ivana Benu, Eksperimentalna biologija/Botanika, održat će se 26.02.2024. u 10:00 sati (Predavaonica BO6, Marulićev trg 20/II).

Naslov teme diplomskog zadatka: Makrofitska vegetacija rijeke Odre i njenih pritoka

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Antun Alegro, predsjednik
  2. Mirela Sertić Perić, član
  3. Sven  Jelaska,  član

Ivana Buj, zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti