Diplomski ispit za studenticu Izabelu Debogović, Znanosti o okolišu, održat će se 28.02.2024. u 08:30 sati (Predavaonica P2-soba 206, Ravnice 48).

Naslov teme diplomskog zadatka: Promjene u strukturi ihtiofaune akumulacije Butoniga u deset godina  istraživanja

 

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Zoran Marčić, predsjednik
  2. Ivana Buj, član
  3. Mladen Maradin, član
  4. Blanka Cvetko Tešović, član

Nenad Buzjak, zamjena

Autor: Vlatka Marjan
Popis obavijesti