Obrana diplomskog zadatka za studenticu Petru Mikec, Molekularna biologija, održat će se u utorak, 20.02.2024. u 13:00 sati u dvorani ZMB-a SEMINAR, Horvatovac 102a.

Naslov teme diplomskog zadatka Position of chromosomes 1 and 9, labeled using CRISPR/Cas9 technology, with respect to the nuclear envelope and centrosomes

Položaj kromosoma 1 i 9, obilježenih pomoću tehnologije CRISPR/Cas9, u odnosu na jezgrinu ovojnicu i centrosome

 

Članovi povjerenstva za obranu diplomskog zadatka:

  1. Iva Marija Tolić, predsjednica
  2. Maja Matulić, član
  3. Petra Peharec Štefanić, član

Biljana Balen, zamjenik

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti