Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih matematičkih kompetencija potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave studentima omogućava stjecanje temeljnih matematičkih znanja i razumijevanja rezultata iz područja financijske i aktuarske matematike, vjerojatnosti, matematičke statistike, operacijskih istraživanja i optimizacije, kao i temeljnih znanja iz područja ekonomije. Uz to, studenti se u nizu specijalističkih kolegija upoznaju s matematičkim metodama i modelima u financijama, teoriji igara, teoriji odlučivanja i aktuarstvu, numeričkim metodama u financijskoj matematici te monetarnom ekonomikom, financijskim tržištima, ekonomikom javnog sektora, ekonometrijom i dr.

Osim teorijskih znanja, na studiju se razvijaju vještine i sposobnosti samostalnog modeliranja i kreativnoga rješavanja problema iz ekonomskoga i financijskoga okruženja. Studenti se osposobljuju za korištenje analitičkih metoda upravljanja rizikom, upravljanje financijskom imovinom, analizu financijskih instrumenata i osigurateljnih proizvoda, računanje osigurateljne pričuve, optimalno donošenje odluka u determinističkom i stohastičkom okruženju.

Uz to, na studiju studenti razvijaju sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama. Studij osposobljava i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike i ekonomije.

Ishodi učenja

  • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove matematičke tvrdnje
  • pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje osnovnih koncepata i rezultata financijske i aktuarske matematike, vjerojatnosti, matematičke statistike, operacijskih istraživanja, optimizacije i ekonomije
  • preuzeti odgovornost za vlastito učenje, te daljnje sveučilišno obrazovanje i stručno usavršavanje
  • prezentirati matematički sadržaj u pisanom i usmenom obliku koristeći matematički jezik i zapise, kao i suvremenu računalnu tehnologiju
  • primijeniti financijske, numeričke i statističke programske pakete za interpretaciju i analizu podataka
  • samostalno modelirati i rješavati probleme iz ekonomskog i financijskog okruženja
  • samostalno se služiti matematičkom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi stručni projekt i rad

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri matematike nakon završetka diplomskoga sveučilišnoga studija Financijska i poslovna matematika osposobljeni su za rad u osiguravajućim društvima (aktuari), bankama, burzama i brokerskim kućama (analiza rizika, analiza vrijednosnih papira, upravljanje imovinom), mirovinskim i zdravstvenim fondovima, vladinim uredima i agencijama te također i za rad u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja (asistenti, znanstveni novaci i stručni suradnici) na sveučilištima, ekonomskim veleučilištima te ekonomskim znanstvenoistraživačkim institutima.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Dobivena znanja i stečene vještine studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Voditelj studija: doc. dr. sc. Hrvoje Planinić

Izmjene studijskih programa Matematička statistika i Financijska i poslovna matematika.


Financijska i poslovna matematika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (45789)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematička statistika (92982)
Huzak, M.; Sandrić, N.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Osnove teorije vjerojatnosti (255129)
Basrak, B.
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45790)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Financijska i poslovna matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255134)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Stručna praksa (255136)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborni predmet 1 i 2
=> Izborni predmet 1 i 2, SDS-FPM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dinamički sustavi u ekonomiji (84273)
Šorić, K.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Mikroekonomika (255132)
Vrankić, I.
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Normirani prostori (51159)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45798)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213184)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92985)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (45795)
Ivanov, M.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
7.0 Makroekonomika (255130)
Cota, B.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Numeričke metode financijske matematike (45793)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255131)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Slučajni procesi (92983)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
ECTS Izborni predmet 3
=> Izborni predmet 3, SDS-FPM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239830)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Baze podataka (63369)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255138)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Matematičke metode u marketingu (255141)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255137)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45802)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92986)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (45789)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematička statistika (92982)
Huzak, M.; Sandrić, N.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Osnove teorije vjerojatnosti (255129)
Basrak, B.
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45790)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Financijska i poslovna matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255134)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Stručna praksa (255136)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborni predmet 1 i 2
=> Izborni predmet 1 i 2, SDS-FPM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dinamički sustavi u ekonomiji (84273)
Šorić, K.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Mikroekonomika (255132)
Vrankić, I.
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Normirani prostori (51159)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45798)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213184)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92985)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Financijska tržišta (45795)
Ivanov, M.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
7.0 Makroekonomika (255130)
Cota, B.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Numeričke metode financijske matematike (45793)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255131)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Slučajni procesi (92983)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
ECTS Izborni predmet 3
=> Izborni predmet 3, SDS-FPM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239830)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Baze podataka (63369)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255138)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Matematičke metode u marketingu (255141)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255137)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45802)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92986)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Financijska i poslovna matematika

3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Ekonomika javnog sektora (61537)
Pezer, M.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
5.0 Financijsko modeliranje 1 (92987)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
2.5 Monetarna ekonomika (61538)
Vujčić, B.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
5.0 Statistički praktikum 1 (137224)
Huzak, M.
- 75
(15P+45A+15S)
3 INFO
5.0 Teorija igara (255140)
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Financijska i poslovna matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255134)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255136)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti 4 i 5
=> Izborni predmeti 4 i 5, DSS-FPM 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dinamički sustavi u ekonomiji (84273)
Šorić, K.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Normirani prostori (51159)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45798)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Poslovna inteligencija (255133)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Poslovne simulacije (63373)
Penzar, D.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Statističko učenje (227981)
Planinić, H.
- 45
(45P)
3 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213184)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92985)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Vremenski nizovi (92990)
Basrak, B.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61544)
- 1
(1S)
4 INFO
4.0 Financijski praktikum (92989)
Planinić, H.
1,0,0
75
(15P+45A+15S)
4 INFO
5.0 Financijsko modeliranje 2 (92988)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
3.0 Matematičke metode u marketingu (61543)
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255131)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
4 INFO
3.0 Upravljanje financijskom imovinom (61542)
Planinić, H.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Financijska i poslovna matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255134) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255136)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Ekonomika javnog sektora (61537)
Pezer, M.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
5.0 Financijsko modeliranje 1 (92987)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
2.5 Monetarna ekonomika (61538)
Vujčić, B.
1,0,0
30
(30P)
3 INFO
5.0 Statistički praktikum 1 (137224)
Huzak, M.
- 75
(15P+45A+15S)
3 INFO
5.0 Teorija igara (255140)
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Financijska i poslovna matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255134)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255136)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti 4 i 5
=> Izborni predmeti 4 i 5, DSS-FPM 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Dinamički sustavi u ekonomiji (84273)
Šorić, K.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Normirani prostori (51159)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45798)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Poslovna inteligencija (255133)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Poslovne simulacije (63373)
Penzar, D.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Statističko učenje (227981)
Planinić, H.
- 45
(45P)
3 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213184)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92985)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Vremenski nizovi (92990)
Basrak, B.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61544)
- 1
(1S)
4 INFO
4.0 Financijski praktikum (92989)
Planinić, H.
1,0,0
75
(15P+45A+15S)
4 INFO
5.0 Financijsko modeliranje 2 (92988)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
3.0 Matematičke metode u marketingu (61543)
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255131)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
4 INFO
3.0 Upravljanje financijskom imovinom (61542)
Planinić, H.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Financijska i poslovna matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255134) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255136)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj