Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Upis na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomskim sveučilišnim studijem, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje potrebnih kompetencija iz područja matematike, računarstva i informacijsko–komunikacijskih tehnologija, psihologije i pedagogije. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika svojim nastavnim sadržajima, te oblicima i metodama nastave omogućava usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja teorijske matematike, te upoznavanje najvažnijih klasičnih i nekih modernih matematičkih disciplina i njihovih teorija. Usvojene teorije i metode studentima daju čvrsti matematički temelj. Studenti se na ovom studiju upoznaju s klasičnim i suvremenim dostignućima algebre i osnova matematike, analize, teorije vjerojatnosti, geometrije i topologije te s nekim područjima primijenjene matematike (npr. diferencijalnim jednadžbama) i drugih znanosti s kojima je matematika usko vezana. Na studiju studenti razvijaju sposobnost razumijevanja složenijih matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, vještine primjene različitih matematičkih metoda i tehnika na rješavanje konkretnih zadataka, kao i sposobnost samostalnoga postavljanja i kreativnoga rješavanja matematičkih problema. Studenti se osposobljavaju i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike i drugih znanosti.

Ishodi učenja

  • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove matematičke tvrdnje
  • pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje osnovnih koncepata i rezultata algebre, algebarske geometrije, teorije brojeva, geometrije, topologije, analize, teorije vjerojatnosti i diferencijalnih jednadžbi
  • preuzeti odgovornost za vlastito učenje, te daljnje sveučilišno obrazovanje i stručno usavršavanje
  • prezentirati matematički sadržaj u pisanom i usmenom obliku koristeći matematički jezik i zapise
  • primijeniti stečeno znanje na rješavanje matematičkog problema te na modeliranje i rješavanje problema izvan matematičkog konteksta
  • samostalno se služiti matematičkom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi složeniji stručni projekt

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri matematike nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija Teorijska matematika osposobljeni su za rad u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja (sveučilišta, veleučilišta, znanstvenoistraživački instituti) i to kao suradnici u suradničkim zvanjima (asistent, znanstveni novak, stručni suradnik) iz područja matematike te za početak vlastita istraživanja u polju matematike.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Dobivena znanja i stečene vještine studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Voditelj studija: prof. dr. sc. Zvonko Iljazović


Teorijska matematika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebra 1 (92899)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija 1 (92898)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Metrički prostori (92901)
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Normirani prostori (45582)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Projektivna geometrija (92900)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2 - DS-TM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301) *
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154) *
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808)
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Markovljevi lanci (160517)
Planinić, H.
- 60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (92907)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (92906)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588)
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618) *
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914) *
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620)
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239807) *
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske krivulje (92905)
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Algebra 2 (92903)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija 2 (92902)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Opća topologija (92904)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (45587)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2 - DS-TM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301)
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154)
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912) *
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808) *
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Markovljevi lanci (160517) *
Planinić, H.
- 60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (92907) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (92906) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588) *
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618)
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620) *
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239807)
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarska teorija brojeva 1 (92919)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Algebarska topologija (92918)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Neeuklidska geometrija (92916)
Varošanec, S.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (61458)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 1 (252474)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4
=> Izborni predmet 3, 4 - DS-TM 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diferencijalna topologija (92922) *
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301) *
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154) *
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808)
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (92906)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588)
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618) *
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914) *
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620)
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (92921)
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239807) *
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarska teorija brojeva 2 (92920)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
10.0 Diplomski rad (61466)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (61463)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 2 (252475)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4
=> Izborni predmet 3, 4 - DS-TM 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diferencijalna topologija (92922)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301)
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154)
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912) *
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808) *
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (92906) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588) *
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618)
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620) *
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (92921) *
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239807)
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebra 1 (92899)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija 1 (92898)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Metrički prostori (92901)
Resman, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Normirani prostori (45582)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
5.0 Projektivna geometrija (92900)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2 - DS-TM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301) *
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154) *
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808)
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Markovljevi lanci (160517)
Planinić, H.
- 60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (92907)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (92906)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588)
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618) *
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914) *
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620)
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239807) *
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarske krivulje (92905)
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Algebra 2 (92903)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Diferencijalna geometrija 2 (92902)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Opća topologija (92904)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Operatori na normiranim prostorima (45587)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2 - DS-TM 1. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301)
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154)
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912) *
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808) *
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Markovljevi lanci (160517) *
Planinić, H.
- 60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička logika (92907) *
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (92906) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588) *
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618)
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620) *
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarska teorija brojeva 1 (92919)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Algebarska topologija (92918)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Neeuklidska geometrija (92916)
Varošanec, S.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1 (61458)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 1 (252474)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4
=> Izborni predmet 3, 4 - DS-TM 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diferencijalna topologija (92922) *
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301) *
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154) *
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808)
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (92906)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588)
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618) *
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914) *
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620)
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (92921)
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algebarska teorija brojeva 2 (92920)
Tadić, M.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
10.0 Diplomski rad (61466)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2 (61463)
Antonić, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 2 (252475)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Teorijska matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252477) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252476)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4
=> Izborni predmet 3, 4 - DS-TM 2. god.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Diferencijalna topologija (92922)
Iljazović, Z.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Diskretni dinamički sustavi (201264)
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130301)
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (213154)
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljivost (92912) *
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252473) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92908)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kontraprimjeri u topologiji (239808) *
Horvat, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (92906) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Nelinearni dinamički sustavi (92913) *
Štimac, S.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Odabrana poglavlja teorije reprezentacija (160588) *
Najman, F.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest matematike (45618)
Brückler, F.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92909)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Slučajni procesi (92914)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija analitičkih funkcija (45620) *
Širola, B.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u algebarsku geometriju (92921) *
Muić, G.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj