Uprava studija

Voditelj studija   Eduard Marušić-Paloka 

Zamjenik voditelja  Luka Grubišić

 

Vijeće doktorskog studija
 

1. Nenad Antonić 10. Eduard Marušić – Paloka
2. Krešimir Burazin 11. Sanja Rukavina
3. Dean Crnković 12. Ivan Slapničar
4. Ivan Dražić  13. Hrvoje Šikić
5. Zlatko Drmač 14. Nenad Šuvak 
6. Andrej Dujella 15. Ninoslav Truhar
7.  Luka Grubišić 16. Ana Vukelić 
8. Borka Jadrijević 17. Vesna Županović 
9. Nikola Koceić-Bilan