Pregled kolegija

Prva godina

Druga godina

Vjerojatnost i matematička statistika

(25 sati)

Investiranje i upravljanje imovinom

(30 sati)

Financijska matematika

(25 sati)

Životno osiguranje

(30 sati)

Stohastičko modeliranje

(25 sati)

Neživotno osiguranje

(30 sati)

Ekonomija

(30 sati)

Mirovinsko osiguranje

(25 sati; izborni)

Modeli doživljenja

(30 sati)

Zdravstveno osiguranje

(25 sati; izborni)

Aktuarska matematika I

(30 sati)

Stohastički račun u financijama

(25 sati; izborni)

Aktuarska matematika II

(30 sati)

Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju

(25 sati; izborni)