Međunarodne ljetne škole

Za obavijesti o mogućnostima sudjelovanja i pozivima na prijavu u međunarodnim ljetnim školama molimo pratite sljedeću stranicu:

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/