Diplomski sveučilišni studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Upis na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen europski preddiplomskim sveučilišni studijski program s najmanje 180 ECTS bodova, ili ekvivalentan program koji omogućava stjecanje potrebnih kompetencija iz područja matematike.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra matematike.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku novi je program koji je kreirao i koji izvodi Matematički odsjek PMF-a.

Diplomski sveučilišni studij Biomedicinska matematika na engleskom jeziku svojim sadržajem te svojim oblicima i metodama poučavanja omogućuje stjecanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja matematike u kombinaciji s biologijom i medicinom. Tijekom ovog studija studenti stječu temeljna znanja iz statistike, stohastičkih procesa, matematičkog modeliranja, procesa grananja, matematike iz podataka, modeliranja diferencijalnim jednadžbama uz dodatna komplementarna znanja iz biologije (bioinformatika, translacijska genomika, molekularni mehanizmi starenja, modeli rasta tumora i dr.) i medicine (upoznavanje s ljudskim tijelom, modeliranje procesa u ljudskom mozgu, mehanizami ljudskih bolesti itd.).

Ishodi učenja

I.Znanje i razumijevanje:

I-1 pokazati formalno i neformalno znanje i razumijevanje temeljnih koncepata, načela, teorija i rezultata

  1. diskretne matematike,
  2. diferencijalnih jednadžbi,
  3. slučajnih procesa i
  4. matematičke statistike.

I-2 pokazati razumijevanje biologije organizma te stanične, evolucijske i sistemske biologije.

I-3 pokazati razumijevanje anatomije, fiziologije i patofiziologije čovjeka.

II.Psiho-motoričke vještine u području:

II-1 planirati opservacijska i eksperimentalna istraživanja u biologiji i medicini koristeći se matematičkim i statističkim metodama.

II-2 analizirati i interpretirati podatke dobivene iz bioloških i medicinskih istraživanja koristeći se metodama opisne statistike, klasifikacijskom i diskriminacijskom analizom te metodama redukcije dimenzije.

II-3 statistički modelirati biološke i medicinske podatke: postaviti i analizirati model, prilagoditi ga podacima, vrednovati prilagodbu i izvesti statističke zaključke o modelu.

II-4 izdvojiti bitne objekte i relacije iz složenog biološkog i medicinskog konteksta pri formuliranju matematičkog modela.

II-5 matematički modelirati biološke i medicinske procese i sustave.

II-6 matematički analizirati model i vrednovati ga pomoću simulacijskih i statističkih metoda.

II-7 vješto koristiti softverske pakete za matematičko računanje, simulaciju, modeliranje i statističku analizu podataka.

II-8 programirati u svrhu matematičke ili statističke analize modela uz upotrebu složenijih algoritama.

III.Spoznajne vještine:

III-1 kritički vrednovati probleme, situacije, procese, rješenja, modele i izvore u biomedicinskoj matematici.

III-2 smisleno i učinkovito primjenjivati matematička znanja i vještine u konkretnim situacijama vezanima uz matematičko modeliranje u biologiji i medicini.

III-3 služiti se znanstvenom i stručnom literaturom iz područja matematike, biomatematike, statistike i primjene matematike i statistike u biologiji i medicini.

IV.Socijalne (komunikacijske) vještine:

IV-1 učinkovito raditi u timu i sudjelovati u realizaciji složenijih multidisciplinarnih istraživanja i projekata uz razmjenu i sučeljavanje mišljenja i ideja.

IV-2 jasno i smisleno komunicirati u usmenom, pisanom i grafičkom obliku, sukladno jezičnim normama te uz podršku prikladnih računalnih alata u multidisciplinarnom okruženju.

V.Odgovornost:

V-1 poštivati etičke aspekte istraživanja u biomedicinskoj matematici, biologiji i medicini.

 

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri biomedicinske matematike osposobljeni su za rad u znanstveno-istraživačkom i visokoškolskom sustavu (sveučilišta, veleučilišta, istraživački instituti) u početnim nastavnim ili znanstvenim radnim mjestima (asistent, mladi znanstveni suradnik) iz matematike. Štoviše, u industriji se mogu zaposliti kao istraživači (u razvojnim istraživačkim institutima, npr. u farmaceutskim tvrtkama), kontrolori kvalitete, analitičari i slično.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studija studenti su osposobljeni za poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, u skladu s uvjetima upisa za akademsku godinu u kojoj se prijavljuju. Stečena znanja i stečene vještine također kvalificiraju studente za nastavak studiranja na srodnim poslijediplomskim (doktorskim ili specijalističkim) programima na drugim visokim učilištima u Europi i svijetu. Uvjete upisa na poslijediplomske programe na drugim visokim učilištima određuju te ustanove.

Voditelj studija: prof. dr. sc. Hrvoje Šikić


Dodatne informacije

Službena web stranica studijskog programa: https://biomedmath.math.hr/hr/home-hrvatski/

Popis kolegija s nastavnicima možete pogledati OVDJE.

Informacije o postupku prijave i upisa možete pogledati OVDJE (Na engleskom jeziku).