Projekti financirani iz fondova i programa europske unije

Financijska perspektiva 2014. - 2020.

 

 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

 Završeni projekti

 REMAKE - Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata

 QuantiXLie - Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

 Završeni projekti

Razvoj internacionalnog diplomskog sveučilišnog studija biomedicinske matematike na PMF-u - BioMedMath

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ERASMUS+

 Završeni projekti

 MERIA - Mathematics Education – Relevant, Interesting and Applicable

TIME - Teachers' Inquiry in Mathematics Education