Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih matematičkih i računarskih kompetencija potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave omogućava usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja statistike.

Tijekom studija studenti savladavaju temeljna znanja iz teorije vjerojatnosti, slučajnih procesa te matematičke i primijenjene statistike. Studenti razvijaju osnovne vještine u primjeni računala pri rješavanju statističkih i s njima vezanih numeričkih problema, upoznaju se s osnovama upravljanja bazama podataka i osposobljavaju se za samostalno suradničko, odnosno timsko rješavanje problema vezanih uz vjerojatnosno i statističko modeliranje i primjenu statističkih metoda.

Uz to, na studiju studenti razvijaju sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, vještine primjene različitih matematičkih (vjerojatnosnih, statističkih, numeričkih, računarskih i dr.) metoda i tehnika na rješavanje konkretnih zadataka, kao i sposobnost samostalnoga postavljanja i kreativnoga rješavanja matematičkih problema. Studenti se osposobljavaju i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike (posebno statistike) i drugih znanosti.

Ishodi učenja

  • matematički argumentirati, interpretirati matematički dokaz te konstruirati dokaz nove matematičke tvrdnje
  • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih koncepata, metoda i rezultata matematičke, računarske i primijenjene statistike, teorije vjerojatnosti i slučajnih procesa, te osnova baza podataka, numeričkih algoritama i programiranja
  • preuzeti odgovornost za vlastito učenje, te daljnje sveučilišno obrazovanje i stručno usavršavanje
  • prezentirati matematički i statistički sadržaj u pisanom i usmenom obliku koristeći matematički jezik i zapise
  • primijeniti stečeno znanje na rješavanje matematičkog problema, posebno iz područja statistike i vjerojatnosti, te na modeliranje i rješavanje problema izvan matematičkog konteksta
  • samostalno se služiti matematičkom i statističkom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku, te individualno i u timu izraditi stručni projekt i rad
  • služiti se računalnim matematičkim alatima i numeričkim metodama, te programirati u jednom statističkom programskom jeziku

 

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri matematike nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija Matematička statistika osposobljeni su za rad u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja (sveučilišta, tehnička i ekonomska veleučilišta, znanstvenoistraživački instituti), i to kao suradnici u suradničkim zvanjima (asistenti, znanstveni novaci, stručni suradnici) iz područja matematike te za suradnju u istraživanjima u području teorije vjerojatnosti i matematičke statistike i njihove primjene u drugim znanstvenim područjima (prirodoslovlje, društveno-humanističke znanosti, tehničke znanosti, ekonomija, medicina, tehnologija i dr.). Posebno, zapošljavaju se kao istraživači (u razvojno-istraživačkim institutima npr. farmaceutske industrije), kontrolori kvalitete, analitičari i aktuari (u bankama, mirovinskim fondovima, osiguravajućim društvima), a u državnoj upravi kao statističari (npr. u Državnom zavodu za statistiku, zdravstvu) i slično.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Dobivena znanja i stečene vještine studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Voditeljica studija: doc. dr. sc. Vanja Wagner

Izmjene studijskih programa Matematička statistika i Financijska i poslovna matematika.


Matematička statistika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (45668)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematička statistika (92937)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Statistički praktikum 1 (92938)
Huzak, M.
1,0,0
75
(15P+45A+15S)
1 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 1 (255118)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2, 3
=> Izborni predmet 1, 2, 3 DS-MS 1. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821) *
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Ekonometrija (227985) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kombinatorika (255120)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Normirani prostori (45674)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682) *
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92941)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45672)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Odabrane statističke metode u biomedicini (45673)
Jazbec, A.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92939)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Slučajni procesi (92940)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 2 (255119)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2, 3
=> Izborni predmet 1, 2, 3 DS-MS 1. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Ekonometrija (227985)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kombinatorika (255120) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Normirani prostori (45674) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676) *
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92941) *
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Markovljevi lanci (45668)
Planinić, H.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematička statistika (92937)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Statistički praktikum 1 (92938)
Huzak, M.
1,0,0
75
(15P+45A+15S)
1 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 1 (255118)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2, 3
=> Izborni predmet 1, 2, 3 DS-MS 1. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821) *
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Ekonometrija (227985) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kombinatorika (255120)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Normirani prostori (45674)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682) *
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92941)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45672)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Odabrane statističke metode u biomedicini (45673)
Jazbec, A.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92939)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Slučajni procesi (92940)
Wagner, V.
1,0,0
45
(45P)
2 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 2 (255119)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2, 3
=> Izborni predmet 1, 2, 3 DS-MS 1. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Ekonometrija (227985)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kombinatorika (255120) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Normirani prostori (45674) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676) *
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Matematička statistika

3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Statistički praktikum 2 (92946)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(15P+45A+15S)
3 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 1 (255118)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
3 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (61499)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Vremenski nizovi (92945)
Basrak, B.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti 5, 6, 7
=> Izborni predmeti 5, 6, 7, DSS-MS 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821) *
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Ekonometrija (227985) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (255120)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (45674)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682) *
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255125) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227984)
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (255124)
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213158)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92941)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61504)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Praktikum iz numeričkih metoda u statistici (61503)
Bosner, T.
1,0,0
60
(15P+45A)
4 INFO
5.0 Računarska statistika (61502)
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 2 (255119)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti 5, 6, 7
=> Izborni predmeti 5, 6, 7, DSS-MS 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Ekonometrija (227985)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (255120) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (45674) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676) *
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255125)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227984) *
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (255124) *
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213158) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92941) *
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Statistički praktikum 2 (92946)
Slijepčević, S.
1,0,0
75
(15P+45A+15S)
3 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 1 (255118)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
3 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (61499)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3 INFO
5.0 Vremenski nizovi (92945)
Basrak, B.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti 5, 6, 7
=> Izborni predmeti 5, 6, 7, DSS-MS 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821) *
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Ekonometrija (227985) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (255120)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (45674)
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682) *
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255125) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227984)
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (255124)
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213158)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u aktuarsku matematiku (92941)
Slijepčević, S.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61504)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Praktikum iz numeričkih metoda u statistici (61503)
Bosner, T.
1,0,0
60
(15P+45A)
4 INFO
5.0 Računarska statistika (61502)
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Teorija vjerojatnosti 2 (255119)
Vondraček, Z.
- 60
(45P+15A)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Matematička statistika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (255126) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (255128)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4 INFO
ECTS Izborni predmeti 5, 6, 7
=> Izborni predmeti 5, 6, 7, DSS-MS 2. god
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Bayesovska statistika (239821)
Lubura Strunjak, S.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 1 (92942) *
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Bioinformatika 2 (92943)
Goldstein, P.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Ekonometrija (227985)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (255122)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (255120) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (255121)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Normirani prostori (45674) *
Gogić, I.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 1 (45676) *
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Numerička analiza 2 (45682)
Marušić, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (255125)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227984) *
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (255124) *
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (213158) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj