Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih matematičkih i računarskih kompetencija potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra računarstva i matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave studentima omogućava istovremeno stjecanje kompetencija iz matematike, računarstva i softverskoga inženjerstva. Detaljnije, riječ je o sljedećim znanjima, sposobnostima i vještinama:

 • dobro poznavanje područja matematike relevantnih za računarstvo (matematička logika, teorija izračunljivosti, teorija algoritama);

 • dobro poznavanje matematičke teorije računarstva te formalnih metoda u računarstvu;

 • dobro poznavanje suvremenih metoda i alata za razvoj softvera i razvoj informacijskih sustava; vještine i praktično iskustvo u primjeni aktualne informacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu razvoja softvera i razvoja informacijskih sustava;

 • sposobnost apstraktnoga mišljenja, matematičkog modeliranja te snalaženja u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva;

 • sposobnost samostalnoga učenja i laganoga usvajanja novih ideja, metoda i alata u području računarstva i softverskog inženjerstva.

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika zasnovan je na matematičkoj teoriji računarstva, pri čemu se usredotočuje na temeljna znanja iz računarstva koja su neposredno primjenjiva u aktualnom softverskom inženjerstvu, ali koja ipak odolijevaju brzim promjenama informacijske i komunikacijske tehnologije. Očekujemo da će se naši studenti lako prilagođavati novim tehnologijama te da će se na dulji rok pokazati boljim softverskim inženjerima, odnosno informatičarima, od onih koji su se osposobljavali na tehnički ili menadžerski orijentiranim studijima.

Ishodi učenja

 • izložiti problem i njegovo rješenje u pisanom i usmenom obliku
 • objasniti i usporediti suvremene metode za razvoj softvera i informacijskih sustava odabrati prikladne informacijske i komunikacijske tehnologije i primijeniti ih u svrhu razvoja softvera i razvoja informacijskih sustava
 • pokazati sposobnost apstraktnog mišljenja, matematičkog modeliranja te snalaženja u apstraktnim pristupima rješavanju problema iz područja računarstva i softverskog inženjerstva pokazati znanje i razumijevanje temeljnih koncepata, teorija i rezultata iz područja matematičke teorije računarstva te formalnih metoda u računarstvu
 • pokazati znanje i razumijevanje temeljnih koncepata, teorija i rezultata iz područja matematike relevantnih za računarstvo (matematička logika, teorija izračunljivosti, teorija algoritama)
 • preuzeti odgovornost za vlastito učenje i daljnje stručno i znanstveno usavršavanje te za etičku i društvenu odgovornost u području računarstva i softverskog inženjerstva
 • samostalno se služiti stručnom literaturom na hrvatskom i engleskom jeziku te individualno i u timu izraditi razvojni projekt

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri računarstva i matematike mogu se zaposliti u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja (sveučilišta, tehnička, ekonomska i druga veleučilišta, znanstvenoistraživački instituti), i to kao suradnici u suradničkim zvanjima (asistent, znanstveni novak, stručni suradnik) u polju računarstva i matematike te surađivati u istraživanjima u području teorijskoga računarstva i njegove primjene u drugim znanstvenim područjima. Stručnjaci ovoga profila osposobljeni su i za zanimanje softverskoga inženjera na poslovima razvoja softvera, odnosno razvoja informacijskih sustava, ponajprije u tvrtkama koje se bave informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. Mogu također raditi kao stručni ili znanstveni suradnici u industrijskim institutima, na poslovima istraživanja i razvoja, osobito ako ti poslovi zahtijevaju intenzivnu i inovativnu primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije. Konačno, magistri/magistre računarstva i matematike mogu biti informatičari u državnoj upravi ili javnim službama, koji rade na poslovima razvoja i održavanja državnih i javnih informacijskih sustava.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Dobivena znanja i stečene vještine studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Voditelj studija: doc. dr. sc. Marko Horvat


Računarstvo i matematika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građa računala (92978)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematička logika (45689)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Mreže računala (92949)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Oblikovanje i analiza algoritama (92979)
Mihelčić, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Umjetna inteligencija (45688)
Grubišić, L.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173) *
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92955) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kvantno računanje (201318)
Kazalicki, M.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (227988)
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953) *
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481) *
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829) *
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45698)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Predmeti na drugim VU
=> Predmeti na drugim VU
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i pretraživanje teksta (264985) *
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (247016) *
- 66
(45P+21A)
1, 2 INFO
4.0 Šah u osnovnoj školi 2 (265007) *
- 30
(15P+15A)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45693)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Interpretacija programa (252478)
Horvat, M.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (45694)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
5.0 Operacijski sustavi (45691)
Jelenković, L.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (45695)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(15P+30A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173)
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92955)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kvantno računanje (201318) *
Kazalicki, M.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (227988) *
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953)
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481)
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829)
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45698) *
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Predmeti na drugim VU
=> Predmeti na drugim VU
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i pretraživanje teksta (264985)
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (247016)
- 66
(45P+21A)
1, 2 INFO
4.0 Šah u osnovnoj školi 2 (265007)
- 30
(15P+15A)
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izračunljivost (92950)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Kriptografija i sigurnost mreža (92957)
Dujella, A.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Računarski praktikum 3 (61520)
Barkiđija, M.
1,0,0
60
(15P+45A)
3 INFO
5.0 Softversko inženjerstvo (92956)
Manger, R.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4, 5, 6
=> Izborni predmet 3, 4, 5, 6
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173) *
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130302) *
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (201266) *
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička logika u računarstvu (61527) *
Horvat, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (227988)
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61522)
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61531) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredni C++ (213177)
Jurak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Podatkovno inženjerstvo (252485) *
Horvat, M.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953) *
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računarska statistika (61532) *
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481) *
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227986)
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (252482)
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje softverskim projektima (61528) *
Strepački, H.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829) *
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45698)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61613)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Distribuirani procesi (61518)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Složenost algoritama (92958)
Vuković, M.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4, 5, 6
=> Izborni predmet 3, 4, 5, 6
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173)
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130302)
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (201266)
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička logika u računarstvu (61527)
Horvat, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (227988) *
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61522) *
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61531)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredni C++ (213177) *
Jurak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Podatkovno inženjerstvo (252485)
Horvat, M.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953)
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računarska statistika (61532)
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481)
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227986) *
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (252482) *
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje softverskim projektima (61528)
Strepački, H.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829)
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45698) *
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Građa računala (92978)
Hrkać, T.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Matematička logika (45689)
Vuković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Mreže računala (92949)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
5.0 Oblikovanje i analiza algoritama (92979)
Mihelčić, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5.0 Umjetna inteligencija (45688)
Grubišić, L.
1,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173) *
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92955) *
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kvantno računanje (201318)
Kazalicki, M.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (227988)
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953) *
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481) *
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829) *
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45698)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Predmeti na drugim VU
=> Predmeti na drugim VU
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i pretraživanje teksta (264985) *
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (247016) *
- 66
(45P+21A)
1, 2 INFO
4.0 Šah u osnovnoj školi 2 (265007) *
- 30
(15P+15A)
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka (45693)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Interpretacija programa (252478)
Horvat, M.
- 45
(45P)
2 INFO
5.0 Objektno programiranje (C++) (45694)
Mihelčić, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
5.0 Operacijski sustavi (45691)
Jelenković, L.
1,0,0
45
(30P+15A)
2 INFO
5.0 Računarski praktikum 2 (45695)
Bujanović, Z.
1,0,0
45
(15P+30A)
2 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 1, 2
=> Izborni predmet 1, 2
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173)
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Konačne geometrije (92955)
Šiftar, J.
1,0,0
45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Kvantno računanje (201318) *
Kazalicki, M.
- 45
(45P)
1, 2 INFO
5.0 Matematička statistika (227988) *
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953)
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481)
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829)
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45698) *
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Predmeti na drugim VU
=> Predmeti na drugim VU
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i pretraživanje teksta (264985)
- 45
(30P+15A)
1, 2 INFO
5.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (247016)
- 66
(45P+21A)
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izračunljivost (92950)
Čačić, V.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Kriptografija i sigurnost mreža (92957)
Dujella, A.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
5.0 Računarski praktikum 3 (61520)
Barkiđija, M.
1,0,0
60
(15P+45A)
3 INFO
5.0 Softversko inženjerstvo (92956)
Manger, R.
1,0,0
45
(45P)
3 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484)
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310) *
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4, 5, 6
=> Izborni predmet 3, 4, 5, 6
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173) *
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130302) *
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826) *
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (201266) *
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479)
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička logika u računarstvu (61527) *
Horvat, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (227988)
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61522)
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61531) *
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredni C++ (213177)
Jurak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606)
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480) *
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Podatkovno inženjerstvo (252485) *
Horvat, M.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954) *
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703) *
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953) *
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računarska statistika (61532) *
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481) *
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227986)
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (252482)
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987)
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje softverskim projektima (61528) *
Strepački, H.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829) *
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700)
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u paralelno računanje (45698)
Bosner, N.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (61613)
- 1
(1S)
4 INFO
5.0 Distribuirani procesi (61518)
Manger, R.
1,0,0
45
(30P+15A)
4 INFO
5.0 Složenost algoritama (92958)
Vuković, M.
1,0,0
45
(45P)
4 INFO
ECTS Fakultativni kolegiji
=> Fakultativni kolegiji - Računarstvo i matematika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Istraživački rad iz napredne matematike (252484) *
Erceg, M.; Nakić, I.
- 15
(15P)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Stručna praksa (252483)
Bašić, M.; Grubišić, L.
- 120
(120SP)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Studentska natjecanja iz matematike (133310)
Bašić, M.; Gogić, I.; Kazalicki, M.; Kovač, V.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS Izborni predmet 3, 4, 5, 6
=> Izborni predmet 3, 4, 5, 6
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Algoritmi u teoriji brojeva (213173)
Dujella, A.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Eliptičke krivulje u kriptografiji (130302)
Najman, F.
1,0,0
45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Inverzni problemi i strojni vid (239826)
Grubišić, L.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izračunljiva analiza (201266)
Iljazović, Z.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Kombinatorika (252479) *
Krčadinac, V.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Matematička logika u računarstvu (61527)
Horvat, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Matematička statistika (227988) *
Huzak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Multimedijski sustavi (61522) *
Igaly, G.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredne baze podataka (61531)
Orel, O.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Napredni C++ (213177) *
Jurak, M.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Obrada rijetkih signala (256606) *
Nakić, I.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Operacijska istraživanja (252480)
Vrdoljak, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Podatkovno inženjerstvo (252485)
Horvat, M.
- 45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Primijenjena statistika (92954)
Huzak, M.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena paralelnih računala (45703)
Jurak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računalna grafika (92953)
Bosner, T.
1,0,0
45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Računarska statistika (61532)
Lubura Strunjak, S.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Razvoj skalabilnog produkcijskog IKT sustava (252481)
Vuković, M.
- 45
(15P+30A)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Statističko učenje (227986) *
Planinić, H.
- 45
(45P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija igara (252482) *
Kamčev, N.
- 30
(30P)
3, 4 INFO
5.0 Teorija statističkog učenja (227987) *
Sandrić, N.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Upravljanje softverskim projektima (61528)
Strepački, H.
1,0,0
45
(30P+15A)
3, 4 INFO
5.0 Uvod u kompleksnu dinamiku (239829)
Resman, M.
- 45
(45P)
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u optimizaciju (45700) *
Erceg, M.; Vrdoljak, M.
1,0,0
45
(30P+15A)
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj