Sažeci

SEMINAR ZA FUNKCIONALNU ANALIZU

PMF-Matematički odsjek, Zagreb


ČLANOVI SEMINARA

Ljiljana Arambašić, Damir Bakić, Aleksandar Bulj, Luka Cigler, Tonći Crmarić, Ilja Gogić, Pavle Goldstein, Boris Guljaš, Dijana Ilišević, Ivana Katić, Biserka Kolarec, Vjekoslav Kovač, Hrvoje Kraljević, Filip Martinović, Bruno Predojević, Ivan Puljiz, Rajna Rajić, Mateo Tomašević


VRIJEME ODRŽAVANJA

Obično četvrtak 12-14 na Matematičkom odsjeku PMF-a u učionici 109 (ili online)


ZNANSTVENI INTERESI

C*-algebre, Hilbertovi C*-moduli, bazni okviri,valići, elementarni operatori, asocijativni i neasocijativni prsteni, razni tipovi ortogonalnosti, K-teorija, polugrupe, Fourierova analiza, ...


PREDAVANJA U AK. GOD. 2023./2024.


PREDAVANJA IZ PRETHODNIH AK. GOD.

PREDAVANJA U 2022./2023.:

 

PREDAVANJA U 2021./2022.:

 • Aleksandar Bulj, Fourierova transformacija i višeparametarske maksimalne ocjene, 29.9.2022.
 • Gregor Dolinar, Preserving the distance on the set of probability measures, 17.09.2022. 
 • Bojan Kuzma, Spectrum preservers on unbounded operators, 17.09.2022.
 • Dijana Ilišević, Isometries and contractions - a brief overview, 17.09.2022.
 • Janko Marovt, Preservers of partial orders, 17.9.2022.
 • Aleksandar Bulj,  Asimptotsko ponašanje L^p ocjena za jednu klasu multiplikatora, 9.6.2022. 
 • Bruno Predojević, Bourgainov teorem o simpleksu,  26.1.2022. 
 • Vjekoslav Kovač, Polugrupe generirane kompleksnim eliptičkim operatorima i ocjene u Orliczevim prostorima,  19.1.2022. 
 • Matija Livaić, C*-algebarski formalizam kvantne mehanike II, 28.10.2021. 
 • Matija Livaić, C*-algebarski formalizam kvantne mehanike, 21.10.2021. 


PREDAVANJA U 2020./2021.:

 • Mateo Tomašević, Homomorfizmi matričnih algebri, 23.6.2021.
 • Kristina Škreb, Hardy-Littlewoodova maksimalna funkcija nije ograničena u prostorima s matričnim težinama, 16.6.2021. u 13:15 (online)
 • Aleksandar Bulj, Tenzorski produkt u rješavanju problema, 19.5.2021. u 13:15 (online)
 • Oliver Dragičević (University of Ljubljana), Trilinear embedding theorem for elliptic partial differential operators in divergence form with complex coefficients, 12.5.2021. u 13:15 (online)
 • Ilja Gogić, Dixmierovo svojstvo i slaba centralnost za C*-algebre: lokalni pristup III, 28.4.2021. u 13:15 (online)
 • Ilja Gogić, Dixmierovo svojstvo i slaba centralnost za C*-algebre: lokalni pristup II, 21.4.2021. u 13:15 (online)
 • Ilja Gogić, Dixmierovo svojstvo i slaba centralnost za C*-algebre: lokalni pristup I, 14.4.2021. u 13:15 (online)
 • Ljiljana Arambašić, Operatori koji čuvaju jaku Birkhoff-Jamesovu ortogonalnost u B(H), 31.3.2021. u 13:15 (online)
 • Ljiljana Arambašić, Simetrizirana jaka Birkhoff-Jamesova ortogonalnost u komutativnim C*-algebrama, 24.3.2021. u 13:15 (online)


PREDAVANJA U 2019./2020.:

 • Luka Žunić, O izometričnosti kanonske kontrakcije s centralnog Haagerupovog tenzorskog produkta C*-algebre u potpuno ograničene operatore II, 30.9.2020. (online)
 • Luka Žunić, O izometričnosti kanonske kontrakcije s centralnog Haagerupovog tenzorskog produkta C*-algebre u potpuno ograničene operatore I, 29.9.2020. (online)
 • Boris Guljaš, Karakterizacija i opis Hilbertovih modula sa svojstvom komplementiranja II, 4.3.2020.
 • Boris Guljaš, Karakterizacija i opis Hilbertovih modula sa svojstvom komplementiranja I, 26.2.2020.
 • Mateo Tomašević, C*-algebre s CQ-svojstvom II, 30.10.2019.
 • Mateo Tomašević, C*-algebre s CQ-svojstvom I, 9.10.2019.


PREDAVANJA U 2018./2019.:

 

PREDAVANJA U 2017./2018.:

 • Karmen Grizelj, Regularnost od L^1(G), 26.9.2018.
 • Damir Bakić, Dual standardnog Hilbertovog C*-modula, 19.9.2018.
 • Diogo Oliveira e Silva, Sphere packings and the uncertainty principle, 4.7.2018.
 • Boris Guljaš, Ortogonalno komplementiranje u Hilbertovim C*-modulima, 6.6.2018.
 • Bojan Kuzma (University of Primorska, Slovenia), Matrices with extremal commutants and beyond, 7.3.2018.
 • Luka Žunić, Elementary and local elementary operators on C*-algebras, 1.3.2018.
 • Ilja Gogić, When are continuous C(X)-algebras finitely generated, 1.3.2018.
 • Tomislav Berić, Frame duality and excess, 1.3.2018.
 • Michael Frank (HTWK, Germany), On the existence of frames and *-frames, 27.2.2018. u 10:00
 • Pavle Goldstein, Ekvivalencije C*-korespondencija i Pimsnerove algebre, 21.2.2018.
 • Tomislav Berić, Heil-Ramanathan-Topiwalina hipoteza za Gaborove sustave, 29.11.2017.
 • Dijana Ilišević, Singularni slučaj stabilnosti Wignerove jednadžbe, 22.11.2017.
 • Dijana Ilišević, O superstabilnosti Wignerove jednadžbe, 15.11.2017.
 • Hrvoje Šikić, BMO prostori i dekompozicija težina, 14.11.2017. u 16:00, 201


PREDAVANJA U 2016./2017.:


PREDAVANJA U 2015./2016.:


PREDAVANJA U 2014./2015.:

 

PREDAVANJA U 2013./2014.:

 • Ana Laštre, Parsevalovi multivalići 2, 24.6.2014.
 • Ana Laštre, Parsevalovi multivalići, 23.6.2014.
 • Luka Žunić, Banachovi svežnjevi i  C(X)-lokalno konveksni moduli, 11.6.2014.
 • Damir Bakić, Duali baznih okvira Hilbertovih prostora, 09.04.2014.
 • Ilja Gogić, Klasifikacija homogenih C*-algebri, 12.03.2014.
 • Josipa Čuka, Bicirkularni projektori, 18.12.2013.
 • Hrvoje Šikić, Stabilnost Schauderovih baza, 12.11.2013.
 • Tomislav Berić, Parsevalovi bazni okviri II, 30.10.2013.
 • Tomislav Berić, Parsevalovi bazni okviri I, 23.10.2013.
 • Tomislav Berić, Višak i udaljenost baznih okvira, 16.10.2013.

 

PREDAVANJA U 2012./2013.:

 • Ilja Gogić, Problem stabilnosti lokalne muliplikatorske algebre, 11.09.2013.
 • Ilja Gogić, C(X)-algebre i uvjetna očekivanja konačnog indeksa s vrijednostima u C(X), 03.07.2013.
 • Tomislav Berić, Parsevalovi bazni okviri Hilbertovih prostora, 19.06.2013.
 • Tomislav Berić, Iteracije poopćenog Gram-Schmidtovog postupka parsevalizacije baznih okvira, 12.06.2013.
 • Hrvoje Šikić, Demokratski sustavi translacija II, 29.05.2013.
 • Hrvoje Šikić, Demokratski sustavi translacija I, 28.05.2013.
 • Ljiljana Arambašić, Problem najbolje aproksimacije u Hilbertovom C*-modulu II, 24.04.2013.
 • Rajna Rajić, Problem najbolje aproksimacije u Hilbertovom C*-modulu I, 17.04.2013.
 • Pavle Goldstein, Karakterizacija generalizirane ekvivalencije toka, 21.11.2012.
 • Tomislav Berić, Perturbacije baznih okvira, 31.10.2012.
 • Bojan Kuzma (University of Primorska, Koper, Slovenia), On maps which do not increase the spectrum of difference of matrices, 26.10.2012.
 • Tomislav Berić, Perturbacije baznih okvira, 17.10.2012.

 

PREDAVANJA U 2011./2012.:

 • Ivana Slamić, Sustavi translacija i redundancija II, 25.09.2012.
 • Ivana Slamić, Sustavi translacija i redundancija I, 18.09.2012.
 • Ivana Geček Tuđen, Bimodularne derivacije, 11.07.2012.
 • Damir Bakić, Skalirajući skupovi i ortonormirani valići s cjelobrojnim dilatacijama, 27.06.2012.
 • Rajna Rajić, Birkhoff-Jamesova ortogonalnost u Hilbertovim C*-modulima II, 28.3.2012.
 • Ljiljana Arambašić, Birkhoff-Jamesova ortogonalnost u Hilbertovim C*-modulima I, 21.3.2012.
 • Ilja Gogić, Derivacije implementirane lokalnim multiplikatorima II, 15.2.2012.
 • Ilja Gogić, Derivacije implementirane lokalnim multiplikatorima I, 8.2.2012.
 • Radomir Lončarević, Separacija konveksnih skupova u normiranim prostorima, 21.12.2011.
 • Pavle Goldstein, Izomorfizam neprekidnih polja Cuntzovih algebri, 14.12.2011.
 • Radomir Lončarević, Geometrijska forma Hahn-Banachovog teorema, 07.12.2011.


PREDAVANJA iz prethodnih godina:

 • Ljiljana Arambašić, Hilbertovi moduli nad konačnodimenzionalnim C*-algebrama, 06.07.2011.
 • Daniel Eremita (University of Maribor), The Lower Socle and Finite Rank Elementary Operators, 15.06.2011.
 • Tomislav Berić, Poopćeni Gram-Schmidtov postupak ortogonalizacije koji generira sve Parsevalove frameove, 18.05.2011.
 • Ilja Gogić, Topološki konačno centralno generirane C*-algebre, 11.5.2011.
 • Ilja Gogić, Topološki konačno generirani Hilbertovi C(X)-moduli III, 27.04.2011.
 • Morten Nielsen (Aalborg University, Danska), Stability of Finitely Generated Shift Invariant Spaces, 20.04.2011.
 • Ana Laštre, Komutirajuća preslikavanja,13.04.2011.
 • Ilja Gogić, Topološki konačno generirani Hilbertovi C(X)-moduli II, 23.03.2011.
 • Ilja Gogić, Topološki konačno generirani Hilbertovi C(X)-moduli I, 16.03.2011.
 • Pavle Goldstein, Kvazi-slobodna djelovanja konačnih grupa na O_\infty II, , 02.03.2011.
 • Pavle Goldstein, Kvazi-slobodna djelovanja konačnih grupa na O_\infty I, 23.02.2011.
 • Ilja Gogić, O jednoj klasi nekomutativnih razgranatih natkrivanja, 02.02.2011.
 • Ilja Gogić, Banachovi svežnjevi konačnog tipa, 08.12.2010.
 • Conference: Operators, Spaces, Algebras, Modules, 1.3.-4.3.2010.
 • Hrvoje Šikić, Schauderove baze i shift-invarijantni prostori 1, 2 
 • Ljiljana Arambašić, Gramova matrica u Hilbertovim C*-modulima
 • Damir Bakić, Kaczmarzev algoritam i Besselovi nizovi
 • Ilja Gogić, Dauns-Hofmannov teorem
 • Ilja Gogić, Neke primjene Dauns-Hofmannovog teorema
 • Ilja Gogić, O homomorfnoj slici centra C*-algebre
 • Ilja Gogić, O zatvorenosti skupa unutarnjih derivacija C*-algebre
 • Ljiljana Arambašić, Karakterizacije nekih klasa Hilbertovih C*-modula
 • Dijana Ilišević, Perturbacija Wignerove jednadžbe u Hilbertovim C*-modulima
 • Damir Bakić, Dimenzijska funkcija i jedna metoda konstrukcije ortonormiranih valića
 • Rajna Rajić, Karakterizacija jednakosti trokuta u Hilbertovim C*-modulima
 • Ljiljana Arambašić, Operatorska jednakost i nejednakost trokuta
 • Srđan Maksimović, Konstrukcija ortonormiranih valića iz skalirajućih skupova
 • Ilja Gogić, Elementarni operatori i C*-algebre konačnog centralnog tenzorskog ranga
 • Ilja Gogić, Derivacije koje su unutarnje kao potpuno ograničeni operatori
 • Tomislav Berić, Derivacije na B(H)
 • Lajos Molnar (University of Debrecen, Mađarska), Isometries of some metric spaces of functions and operators
 • M. V. Wickerhauser (Washington University, St. Louis), Discrete wavelet transforms in practice 
 • Hrvoje Šikić, Schauderove baze i shift-invarijantni prostori 1, 2