Prisutnost na predavanjima koja se održavaju putem Zooma

Ukoliko želite provjeriti prisutnost na predavanjim održanim preko Zoom-a prijavite se na:

https://zoom.us/signin

koristeći licencu i pripadnu lozinku koju ste rezervirali za predavanje.

Nakon toga odete na Admin -> Account Managment -> Reports -> Usage

Trebali bi vidjeti sljedeće sučelje.

Odaberite raspon datuma koji Vas zanimaju i klikom na Participants otvara Vam se lista sudionika koji su prisustvovali predavanju. Vidljivi su i podaci koliko su ukupno vremena bili pristutni te vrijeme priključivanja i odjave s predavanja.