Seminar za algebru - Obrana doktorske...

U srijedu 27.10.2021., s početkom u 15:00 sati, u okviru Seminara za algebru, Ivana Vukorepa će održati javnu obranu teme doktorske disertacije:

"Afine verteks algebre tipa A na nivoima bliskim dopustivima".

Seminar će se održati u predavaonici 002.

Pozvani su svi članovi seminara i ostali zainteresirani.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci