Seminar za numeričku matematiku i...

Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje Vas poziva na javnu obranu teme doktorske disertacije

 

Ana PerkovićAlgoritmi i konvergencija metoda Jacobijevog tipa

 

koje će se održati 30.3.2023. u 12:15 u predavaonici A318.

Više informacija o ovom predavanju možete naći na

http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=133 .

 

Seminar se može pratiti preko platforme MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTRmNjNjZTctMTQ2Ni00M2VmLTk0ZDAtNDQyZWUyMmRkMzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22876309ef-7667-4cc4-8efb-3e0f87106946%22%2c%22Oid%22%3a%22882af698-1b92-44e1-a987-a4694c69ed7e%22%7d

Meeting ID: 390 414 669 599
Passcode: xDQNXo

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci