Seminar za teoriju brojeva i algebru

U srijedu 29.3.2023. s početkom u 10:15, u predavaonici br. 104, Lejla Smajlović (Univerzitet u Sarajevu) održat će predavanje u okviru Seminara za teoriju brojeva i algebru i ZCI-a QuantiXLie pod naslovom:

"Kanonički generatori Atkin-Lehner-ovih grupa, njihove singularne invarijantei primjena na eksplicitnu teoriju polja klasa ideala".
     
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci